Kontaktné údaje

eRko – HKSD, Územie Nitra

Rabčekova 4, 949 07  Nitra

IČO: 00605093, DIČ: 2020848214

IBAN: SK74 8330 0000 0021 01407052

Banka: FIO a.s.

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Bc. Zuzana Hallová

web_banner_RT_Zrnkostrom

eRkoLIVE

NitRiansky kalendáR

no event

Celoslovenský eRko kalendár

faRský kalendáR

no event